Plan opieki zdrowotnej Clinton cd

Świadczenia będą zapewniane przez pracodawców i programy publiczne dzięki zreformowanemu systemowi ubezpieczeń i korzystaniu z sieci współpracy w zakresie opieki zdrowotnej, które będą służyć zarówno prywatnym, jak i publicznym planom. Sieci i inni ubezpieczyciele będą oferować opiekę zdrowotną w ramach globalnych budżetów. Państwa mogą ustanowić stałe stawki mające zastosowanie do wszystkich płatników za usługi świadczone poza zarządzanymi sieciami jako mechanizm zapasowy w celu osiągnięcia globalnych celów budżetowych. Zintensyfikowany program edukacji zdrowotnej będzie dążył do przekonania Amerykanów do zmiany niezdrowych i kosztownych, osobistych zachowań. Pakiet Core Benefit
Rada ustali krajowe i krajowe cele budżetowe w zakresie opieki zdrowotnej, aby kierować wydatkami w sektorze publicznym i prywatnym. Ustanowi także pakiet świadczeń podstawowych dla planów prywatnych i publicznych, który obejmie opiekę ambulatoryjną, opiekę szpitalną w szpitalu, leki na receptę, podstawową opiekę psychiatryczną i ważne korzyści profilaktyczne, takie jak opieka prenatalna i mammografia przesiewowa.
Powszechny zasiłek na świadczenia zdrowotne
Powszechny zasięg będzie wprowadzany stopniowo poprzez budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego, które jest wyjątkowo amerykańskie. Pracodawcy i pracownicy będą albo bezpośrednio kupować prywatne świadczenia zdrowotne, albo uczestniczyć w publicznie sponsorowanych alternatywach oferujących pakiet podstawowych świadczeń ustanowiony przez National Health Board. Te, które nie są objęte przez pracodawców, będą uczestniczyć w publicznie sponsorowanych alternatywach. Medicare pozostanie niezależnym programem, ale skorzysta z postanowień planu dotyczących ograniczenia kosztów. Dzięki powszechnemu zasięgowi, żadna rodzina nie będzie obawiać się bankructwa w wyniku potrzebnej opieki dla swoich bliskich, a dostawcy mogą mieć pewność, że każdy pacjent, którego widzą, będzie mógł zapłacić za opiekę o wysokiej jakości.
Sieci opieki zdrowotnej
Ubezpieczyciele, lekarze i instytucje opieki zdrowotnej otrzymają silne zachęty do współpracy w rozwijaniu lokalnych sieci opieki zdrowotnej. Takie sieci będą negocjować opłaty z uczestniczącymi dostawcami i instytucjami, które będą odpowiedzialne za całkowitą opiekę nad obsługiwanymi pacjentami. Będą rywalizować o pacjentów zapisanych w prywatnych lub publicznych planach zdrowotnych na podstawie zarówno kosztów, jak i jakości. Ta zorganizowana forma konkurencji przyniesie wyniki znacznie bardziej wydajne niż dzisiejsza konkurencja, aby uniknąć zasłaniania chorych. Co więcej, sieci współpracy dostawców usług zdrowotnych działających w ramach globalnych ograniczeń budżetowych mogą chronić relacje między usługodawcą a pacjentem dzięki niektórym natrętnym metodom wielu dzisiejszych wysiłków mających na celu kontrolę kosztów.
Reforma ubezpieczeń
Dzisiaj niepotrzebnie skomplikowany i nieekonomiczny system ubezpieczeń zostanie zreformowany. Konkurencja oparta na wyborze ryzyka zostanie wyeliminowana, a praktyki medyczno-ubezpieczeniowe, które dzielą Amerykanów na mniejsze i mniejsze grupy ryzyka zostaną zakazane. Ubezpieczyciele będą musieli zagwarantować dostęp do opieki zdrowotnej wszystkim grupom i wszystkim osobom w tych grupach, niezależnie od ich stanu zdrowia, a ubezpieczyciele będą musieli stosować wspólnotową ocenę (w której składki są ustalane na podstawie oczekiwanych kosztów dla wszystkich posiadacze polis, a nie historyczne koszty poszczególnych grup [ ocena doświadczenia ])
[przypisy: histigen cena, terapia psychologiczna warszawa, ośrodek uzależnień warszawa ]