Aspiryna i ryzyko raka okrężnicy i odbytnicy w związku z ekspresją COX-2 cd

Uzyskaliśmy próbki z 648 przypadków (76%) w ciągu 16 lat obserwacji w HPFS i 662 przypadkach (58%) w ciągu 22 lat obserwacji w NHS. Ograniczono naszą analizę ekspresji COX-2 do niezabarwionych bloków parafinowych z ilością tkanki guza i przylegającej błony śluzowej, które były wystarczające do analizy immunohistochemicznej (636 przypadków: 368 z NHS i 268 z HPFS). Wyjściowa charakterystyka uczestników z rakiem jelita grubego, których analizowane guzy były podobne do uczestników, których guzów nie analizowaliśmy (średni wiek, 54,4 vs 54,9 lat, nie biały, 3% vs. 3%, były lub aktualny palacz, 60% vs 58%, średni wskaźnik masy ciała [waga w kilogramach podzielona przez kwadrat wysokości w metrach], 25,5 vs. 25,3, średni równoważnik metaboliczny [MET, tj. intensywność ćwiczeń] wynik na tydzień, 16,6 vs. 15,3 , obecne stosowanie multiwitaminy, 36% w porównaniu z 33%, poprzednia dolna endoskopia przewodu pokarmowego, 13% w porównaniu z 12%, spożycie kwasu foliowego, 401 w porównaniu z 408 .g na dzień, spożycie wapnia, 798 w porównaniu z 786 mg na dzień, spożycie alkoholu, 9,9 vs. 10,2 g na dzień, P> 0,25 dla wszystkich porównań). Zastosowano poprzednio opisaną metodę immunobarwienia COX-2 na całych wycinkach tkanki lub na podstawie mikraktów wykonanych z próbek.25,26. Inkubowaliśmy deparafinowane wycinki tkanek z buforem cytrynianowym (BioGenex) w kuchence mikrofalowej przez 15 minut, następnie schładzaliśmy je przez 40 minut . Skrawki tkanek inkubowano następnie z 3% nadtlenkiem wodoru przez 20 minut, blokiem awidyny przez 15 minut i blokiem biotyny przez 15 minut. Zastosowano mysie przeciwciało anty-COX-2 (Cayman Chemical) rozcieńczone 1: 300 w soli fizjologicznej buforowanej fosforanem i szkiełka utrzymywano przez noc w 4 ° C. Następnie przez 20 minut wprowadzono przeciwciało IgG przeciw końowi końowi (Vector Laboratories), a następnie koniugat kompleksu awidyna-biotyna (Vector Laboratories). Reakcja immunochemiczna została ujawniona przez diaminobenzydynę i barwnik kontrastowy w postaci zieleni metylowej. Dla każdej serii testów włączono tkankę nowotworową z nadekspresją COX-2 i kontrolą negatywną (normalna tkanka okrężnicy). Przebadaliśmy również próbkę o znanej nadekspresji COX-2 traktowanej solą fizjologiczną buforowaną fosforanem, ale nie przeciwciałem anty-COX-2, jako kontrolą dla niespecyficznego wiązania markera immunohistochemicznego.
Figura 1. Figura 1. Ekspresja COX-2 w testach immunohistochemicznych tkanek jelita grubego i błony śluzowej. W panelu A, COX-2 nie ulega nadekspresji w raku (strzałkach) w porównaniu z normalną śluzówką (groty strzałek). Panel B pokazuje słabą ekspresję COX-2 w raku (strzałki) w porównaniu z normalną śluzówką (groty strzałek). Panel C wykazuje umiarkowaną nadekspresję COX-2 w raku (strzałka) w porównaniu z normalną śluzówką (groty strzałek). Panel D pokazuje silną nadekspresję COX-2 w raku (strzałka) w porównaniu z normalną śluzówką (groty strzałek).
Patolog, który nie był świadomy jakichkolwiek danych dotyczących uczestników, interpretował ekspresję COX-2, stosując standardowy system klasyfikacji (nieobecny, słaby, umiarkowany lub silny). Patolog sklasyfikował barwienie komórek nowotworowych jako nieobecne , jeśli ekspresja COX-2 była na tym samym poziomie intensywności, co w sąsiadującym normalnym nabłonku okrężnicy; słabe, umiarkowane lub silne zabarwienie wskazywało na stopniowe zwiększanie stopnia nadekspresji
[więcej w: półpasiec objawy zdjęcia, olx barlinek, badania do celów sanitarno-epidemiologicznych ]